TTouch is één van de methodes die gebruikt wordt binnen de natuurgeneeskunde en waar veel mee bereikt kan worden. Aangezien TTouch redelijk onbekend is kunt je hieronder meer lezen over wat TTouch inhoudt.

Wat is TTouch?
TTouch staat voor Tellington Touch, een methode die oorspronkelijk uit Engeland komt. Linda Tellington-Jones is een dierentrainster, die internationaal bekend is geworden met deze methode die in eerste instantie gebruikt werd bij paarden. Inmiddels wordt de TTouch methode succesvol toegepast op allerlei gezelschapsdieren.

Begrijpen hoe lichaamshouding en gedrag elkaar beïnvloeden geeft ons waardevolle informatie over hoe en waarom je hond op een bepaalde manier reageert. Spanningspatronen zijn gebieden met veel (spier)spanning in het lichaam van een dier. Deze spanningspatronen hebben effect op hoe het dier functioneert op zowel lichamelijk, emotioneel als mentaal vlak. Indien deze spanningspatronen kunnen worden doorbroken, zie je vaak verandering in het gedrag.

Wanneer kun je TTouch gebruiken?
– Bij ziekten en ondersteuning van de gezondheid en het welzijn
– Bij gedragsproblemen of gedragsveranderingen
– Om oude gedragspatronen en houdingspatronen te doorbreken

Hoe werkt het?
TTouch bestaat uit verschillende onderdelen:
– Touches
– Grondwerk
– Bandages

Touches
Daar waar een massage op spierniveau werkt, werken de touches op celniveau. Touches zijn zachte ronde bewegingen van de huid van het dier waardoor cellen worden geactiveerd. Er is aangetoond dat vier hersengolven worden gestimuleerd, waardoor het leer vermogen van het dier toeneemt. De touches kunnen plaatsvinden over het gehele lichaam met behulp van verschillende handgrepen.

Touches worden gebruikt bij allerlei soorten problemen zoals honden die erg reactief zijn naar andere honden. Ook bij gezondheidsproblemen als artrose, wonden, vochtophopingen, heupproblemen, buikklachten enzovoort hebben touches een gunstige invloed. Zie dit Youtube filmpje om een indruk te krijgen.

Grondwerk
Grondwerk wordt toegepast bij honden. Ongewone bewegingen zijn vaak de sleutel tot succes. Met behulp van verschillende hindernissen neemt het concentratie vermogen van de hond toe, waardoor er meer zelfvertrouwen ontstaat. Tijdens de hindernis training wordt onder andere gebruik gemaakt van een doolhof waar de hond doorheen geleid wordt. Daarnaast is lopen op verschillende ondergronden effectief. Er worden vaak simpele materialen gebruikt voor de oefeningen. Grondwerk wordt onder andere gebruikt bij (door angst) agressieve, hyperactieve en angstige honden.

Bandages
Bij de bandages wordt gebruik gemaakt van elastische zwachtels die los rond een lichaamsdeel van het dier worden gewikkeld. Een bandage versterkt het gevoel van zijn eigen lichaam en maakt het dier zekerder in zijn bewegingen. Dit heeft een gunstig effect bij onder andere geluidsgevoelige en angstige dieren. Ook dieren die wagenziek zijn of oudere dieren die problemen ondervinden bij het opstaan kunnen baat hebben bij een bandage. Zie dit Youtube filmpje om een indruk te krijgen.

Ook het dragen van een shirt heeft dit effect. Shirts worden gebruikt bij verschillende problemen zoals angst, blaffen, bij onweer, trekken aan de riem enz. Er zijn speciale Thundershirts op de markt gebracht, die makkelijk aan en uit te trekken zijn en op de juiste manier aansluiten bij het lijf van het dier.

Binnen de TTouch worden opmerkelijke resultaten geboekt. Een pasklaar antwoord voor bepaalde problemen is er echter niet. Het is een kwestie van uitproberen en zoeken naar de juiste methode voor het individuele dier. Elk dier is immers uniek. Verbetering moet vaak gezocht worden in kleine veranderingen. Maar… vele kleine stapjes hebben een groots resultaat!

Meer informatie is te vinden op Tellington TTouch Training & Thundershirt.

Ik bied de mogelijkheid voor een individueel TTouch consult toegespitst op de specifieke hulpvraag. Als eigenaar leer je tijdens het consult waar je bij je eigen dier op kunt letten en hoe je het dier thuis zelf kunt ondersteunen.